+34 93 883 50 21

+34 660 48 57 72

C/dels Vilabella, 9, baixos

info@panedasconsultors.com

Serveis

Orientats a empreses, autònoms
i particulars en matèria tributària, comptable, laboral i legal

Assessorament fiscal

Assessorament tributari, tramitació d’obligacions fiscals, i planificació tributària.

Més informació
Comptabilitat col·laborativa

Deixa enrere el paper i els fulls de càlcul. Gestiona la comptabilitat i les finances des del núvol.

Més informació
Assessorament laboral

Assessorament Laboral i de la Seguretat Social, gestió de nomines, contractes, i estudis de Jubilació.

Més informació
Assessorament Comptable

Comptabilitat per empreses i autonoms, formulació i presentació de Comptes Anuals.

Més informació
Assessorament financer

Estudi Econòmic-Financer; diagnòstic financer, valoració empreses, informes econòmics. Plans de viabilitat.

Més informació
Assessorament Jurídic i Mercantil

Serveis Jurídics societaris i mercantils. Implantació Protecció de Dades (RGDP). Procediments Judicials.

Més informació