+34 93 883 50 21

+34 660 48 57 72

C/dels Vilabella, 9, baixos

info@panedasconsultors.com

Les vostres dades personals són tractades de manera confidencial amb la finalitat de gestionar la vostra relació amb PANEDAS MORERA CONSULTORS SLUP, que compleix amb totes les garanties legals per a la protecció de dades.
El període de conservació de les vostres dades serà el necessari per al manteniment de la relació comercial.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació,  oposició, oblit, limitació de tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions automatitzades recollits al RGPD (UE) 2016/679, dirigint-vos a: C/ dels Vilabella, 9, Bx. 08500 Vic o mitjançant correu electrònic a info@panedasconsultors.com